Nové smlouvy s pojišťovnami

15.11.2018

Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (201)

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)

Oborová zdravotní pojišťovna (207)

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky (211)

Revírní bratrská pokladna (213)