VZDĚLÁNÍ A PRAXE

 

MUDr. Radka Kiszová

OČNÍ LÉKAŘKA

VZDĚLÁNÍ:

 • Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 • Získala specializovanou způsobilost v oboru oftalmologie
 • Je držitelkou diplomu celoživotního vzdělávání
 • Je držitelkou licence k výkonu soukromé praxe a lektora v oboru oftalmologie

PRAXE:

 • Oční klinika Fakultní nemocnice Ostrava
 • Soukromá oční ambulance Ostrava
 • Neovize Český Těšín

ODBORNÉ STÁŽE:

 • Plastická chirurgie FN Ostrava
 • Oční klinika FN Královské Vinohrady

ABSOLVOVANÉ KURZY:

 • Kurz optické koherentní tomografie, Ostrava
 • Kurz neurooftalmologie, Olomouc
 • Kurz gonioskopie, Olomouc
 • Kurz glaukomová papila, Olomouc
 • Kurz počítačové perimetrie, Ostrava

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH:

 • Česká lékařská komora
 • Česká oftalmologická společnost

Smluvní pojišťovny:

Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (201)

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)

Oborová zdravotní pojišťovna (207)

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky (211)

Revírní bratrská pokladna (213)


Vytvořte si webové stránky zdarma!