VZDĚLÁNÍ A PRAXE

 

MUDr. Radka Kiszová

OČNÍ LÉKAŘKA

VZDĚLÁNÍ:

 • Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 • Získala specializovanou způsobilost v oboru oftalmologie
 • Je držitelkou diplomu celoživotního vzdělávání
 • Je držitelkou licence k výkonu soukromé praxe a lektora v oboru oftalmologie

PRAXE:

 • Oční klinika Fakultní nemocnice Ostrava
 • Soukromá oční ambulance Ostrava
 • Neovize Český Těšín

ODBORNÉ STÁŽE:

 • Plastická chirurgie FN Ostrava
 • Oční klinika FN Královské Vinohrady

ABSOLVOVANÉ KURZY:

 • Kurz optické koherentní tomografie, Ostrava
 • Kurz neurooftalmologie, Olomouc
 • Kurz gonioskopie, Olomouc
 • Kurz glaukomová papila, Olomouc
 • Kurz počítačové perimetrie, Ostrava

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH:

 • Česká lékařská komora
 • Česká oftalmologická společnost

Smluvní pojišťovny:

Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (201)

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)

Oborová zdravotní pojišťovna (207)

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky (211)

Revírní bratrská pokladna (213)